Yara Nedir?

Yara terimi Latince “vulnus” sözcüğünden türetilir ve doku kaybı olan veya bulunmayan bir vücut yapısının (örneğin cilt) normal devamlılığının bozulması olarak tanımlanabilir. Bir yaralanma, travmatik bir yaralanma veya kasıtlı olarak cerrahi bir prosedür sonucu yanlışlıkla ortaya çıkabilir. Yaralar başlangıç noktalarına göre şu şekilde sınıflandırılır:

• Mekanik
• Termal
• Kimyasal
• Radyasyon
• Deri ülseri

Yara Bakımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yara bakımı steril malzeme ile yapılmalı, hiçbir malzeme ikinci kez kullanılmamalı ve yarayı kurutan değil yarayı nemli tutarak iyileştiren ürünler tercih edilmelidir. Yaranın üstüne yapışan gazlı bez vb. materyal varsa mutlaka ıslatılıp beklendikten sonra çıkartılmalıdır.

Yarada Kullanılacak Olan Preperatlar Hangi Kriterlere Göre Seçilmelidir?

Deri, mukoza vb. alanlarda oluşmuş yaraya uygulanan her ürün yarayı yakmamalı, yaradaki iyileşmeyi sağlayan insan hücrelerini öldürmemeli, yaradan emilmemeli, dolaşıma geçmemeli, dirençli bütün mikroorganizmalara etkili olmalıdır.

Yara İyileşmesi İçin Gerekli Olan En Önemli Şartlar Nelerdir?

• Hastanın genel durumunu düzeltmek
• Yara yüzeyindeki basıncı kaldırmak
• Yarayı nemli tutmak
• Uygun ve steril pansuman malzemeleriyle gerekli olduğu takdirde yaradaki nekrotik dokuyu temizlemek, yara ve çevresini yara merkezinden başlanarak etrafa doğru antiseptik solüsyon ile silmek
• Enfeksiyonla mücadele etmek
• Gerektiğinde steril gazlı bez veya cerrahi biyolojik örtüler ile kapatmak
• Yara ısısını sabit tutmak
• Kan değerlerinin takibini yapmak
• Yarayı her gün açarak enfeksiyon senozirte ve hematom açısından değerlendirmek.

Yara Bakım Rehberi

Yaralar; görünümüne, oluş nedenine, patojen mikroorganizma ile kirlenme durumuna göre farklı biçimlerde sınıflandırılır. Yaranın sınıflandırılması yaranın değerlendirilmesini kolaylaştırır ve olası risklerin önceden fark edilmesini sağlar.

Yara Çeşidi: Açık Yaralar
Tanım: Deri ve deri altı dokular zedelenmiş ve deri bütünlüğü değişik boyutlarda hasar görmüş yaralardır.
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel

Yara Çeşidi: Temiz Yara
Tanım: Üzerinde patojen mikroorganizma olmayan yaralardır. Doku kaybı ve enfeksiyon olmayan, yara kenarları birleşen, minimal skar dokusu gelişen yaralar, temiz yaradır.
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel

Yara Çeşidi: Kontamine Yara
Tanım: Yarada patojen mikroorganizma vardır, ancak enfeksiyon belirtileri henüz ortaya çıkmamıştır. Travmadan hemen sonra oluşan açık yaralar, steril teknikte ortaya çıkanmmajör bir sorun nedeniyle, normalde steril olan bir vücut bölmesine aşırı bakteri girmesi ve yayılımı ile kontamine yaralara dönüşür.
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel

Yara Çeşidi: Enfekte Yara
Tanım: İçerisinde patojen mikroorganizmaların bulunduğu yaralardır. Yarada; kızarıklık, ağrı, akıntı, kötü koku vb. enfeksiyon belirtileri görülür.
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel

Yara Çeşidi: Yanık
Tanım: Isı, elektrik, kimyasal maddeler, kaynar su, alev gibi etkenlerle meydana gelen doku tahribatına yanık denir.Yanığın sonucunda oluşan doku tahribatının ölçüsü, yanıklı alanının büyüklüğüne ve yanığın oluşmasına neden olan etkenin devamlılığına bağlı olarak değişmektedir.
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel

Yara Çeşidi: Kronik Yara
Tanım: Kronik yara, yaklaşık üç ay içerisinde kapanmayan yaradır. Yara sürekli tekrarlar. Yaranın iyileşmesini engelleyen lokal veya sistemik bir faktör vardır (örneğin, dekübitus ülserleri).
Ürün Önerisi: Actolind® Solution + Actolind® w Gel